Tło

Kursy dla instruktorów

Kursy dla instruktorów

KURS PODSTAWOWY A lub B

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 • posiada prawo jazdy:

kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A

kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię prawa jazdy oraz dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
 • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego (w przypadku zapisu na kurs uzupełniający)

 

KURS PODSTAWOWY A lub B

3 000,00 zł

KURS UZUPEŁNIAJĄCY KAT. A

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 • posiada prawo jazdy kat. A - co najmniej przez okres 2 lat 
 • posiada instruktora prawa jazdy kat. B

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię prawa jazdy oraz dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
 • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego

 

KURS UZUPEŁNIAJĄCY KAT. A

2 000,00 zł