Znajdź nas na: Facebook YouTube Instagram
Tło

Kursy dla instruktorów

Kursy dla instruktorów

KURS PODSTAWOWY

O uprawnienia instruktora może ubiegać się osoba , która posiada prawo jazdy od co najmniej 2 lat (dotyczy kategorii A oraz B prawa jazdy).

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię prawa jazdy oraz dowodu osobistego
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
  • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego (w przypadku zapisu na kurs uzupełniający)

 

KURS PODSTAWOWY

3 000,00 zł

KURS UZUPEŁNIAJĄCY - dla osób rozszerzających zakres uprawnień

O uprawnienia instruktora może ubiegać się osoba , która posiada prawo jazdy od co najmniej 2 lat (dotyczy kategorii A oraz B prawa jazdy).

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię prawa jazdy oraz dowodu osobistego
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
  • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego (w przypadku zapisu na kurs uzupełniający)

 

dla osób rozszerzających zakres uprawnień

KURS UZUPEŁNIAJĄCY - dla osób rozszerzających zakres uprawnień

2 000,00 zł

WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW

W związku ze zmianami w prawie i wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2013r.  ustawy o kierujących pojazdami, instruktorzy nauki jazdy mają obowiązek uczestnictwa raz w roku w warsztatach instruktorskich. Na zakończenie warsztatów uzyskują zaświadczenie, które muszą złożyć w Starostwie do dnia 7 stycznia każdego roku.

Niedopełnienie obowiązku, brak uczestnictwa w szkoleniu i nie złożenie odpowiedniego zaświadczenia w Starostwie skutkuje skreśleniem z listy instruktorów.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach w naszych Oddziałach.


WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW

200,00 zł