Tło

Kategoria AM

Kategoria AM
Kategoria AM

Kurs prawa jazdy kategorii AM

Kategoria AM stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania:

  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim (czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h);

Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.

Dla naszych Kursantów wprowadziliśmy możliwość wyboru nauki na motorowerze z manualną,  jak i automatyczną skrzynią biegów.
To do Was należy decyzja, na którym z nich będziecie chcieli się uczyć!!!

Wykup kurs:

Kurs podstawowy

700,00 zł

  • 6 godzin teorii / 5 godzin jazd
  • Zajęcia teoretyczne z wykwalifikowanym psychologiem dotyczące technik radzenia sobie ze stresem podczas egzaminu
  • Podręcznik kursanta, testy CD lub on-line w cenie kursu

Pakiet XXL

1 100,00 zł

  • 30 godzin teorii / 10 godzin jazd
  • Zajęcia teoretyczne z wykwalifikowanym psychologiem dotyczące technik radzenia sobie ze stresem podczas egzaminu
  • Podręcznik kursanta, testy CD lub on-line w cenie kursu


Jeżeli posiadasz kartę motorowerową wydaną przed 19 stycznia 2013 roku  i ukończyłeś 14 lat, możesz wymienić ją odpłatnie na prawo jazdy kategorii AM z pominięciem egzminu państwowego, w tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i dokonać formalności związanych z wymianą dokumentu.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 Dz,U. poz. 363 zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić tylko na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury.