Znajdź nas na: Facebook YouTube Instagram
Tło

Kierowca zawodowy

Kurs zawodowy dla kierowców

Chcesz zostać kierowcą zawodowym ? Masz prawo jazdy kat. C lub kat. D ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami musisz posiadać odpowiednie uprawnienia !


Do czego potrzebna jest kwalifikacja ?

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować jako kierowca zawodowy przewozu osób, lub rzeczy.
Należy pamiętać, że osoby które uzyskały uprawnienia po 10 września 2008 r. kat. D i po 10 września 2009 r. kat. C , muszą ukończyć kwalifikacje wstępną. Natomiast przed tą datą, kierowcy zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe.


Rodzaj szkoleń , a wymagany wiek :

Kursy kwalifikacji to kilka rodzajów szkoleń przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Kwalifikację wstępną powinni uzyskać kierowcy zamierzający uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E, którzy ukończyli 18 lat, ale nie przekroczyli jeszcze wieku 21 lat, lub prawo jazdy kategorii D i D+E, którzy mają ukończone 21 lat, ale nie przekroczyli wieku 23 lat.

Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą wybrać kierowcy, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C i C+E i mają powyżej 21 lat lub posiadają prawo jazdy kat. D lub D+E i ukończyli 23 lata.Kto może zapisać się na kurs ?

Na kurs może zapisać się osoba, która posiada obywatelstwo Polskie lub osoba, która:

1) Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :
a) co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe ,
b) studiuje od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

2) Nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3) Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Czy kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem ?

Tak, po kursie należy zdać egzamin państwowy. Nasz ośrodek organizuję takie egzaminy w jednym z naszych oddziałów. Komisja egzaminacyjna zostaje wybrana przez Wojewodę właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Egzamin składa się z części podstawowej 20 pytań oraz części specjalistycznej ( kat. C lub kat. D) (10 pytań). Z pierwszej części dopuszczalne jest popełnienie max. 4 błędów, z drugiej zaś 5 błędów. Osoba, która otrzymała wynik negatywny z testu może przystąpić do egzaminu poprawkowego za dodatkową opłatą.I co na koniec ?

Po uzyskaniu świadectwa z Kwalifikacji Wstępnej, należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Po odpowiednio złożonych dokumentach, zostanie wydane nowe prawo jazdy z wpisem kod 95, które uprawnia do wykonywania zawodu. Należy pamiętać, że świadectwo jest ważne 5 lat, po tym czasie należy ukończyć Szkolenie okresowe.