Tło

Kategorie prawa jazdy w Polsce – co warto wiedzieć?

Pełnoletność to magiczna brama, która otwiera młodemu człowiekowi nowe możliwości. Jej przekroczenie często kojarzy się z samodzielnością, ale także z możliwością ukończenia kursu na prawo jazdy. Faktycznie tak jest, jednak nie zawsze. Sprawdź, które kategorie prawa jazdy możesz otrzymać po ukończeniu osiemnastki, a które wcześniej czy później.

Prawo jazdy dla niepełnoletnich

Wydawać by się mogło, że uprawnienia do kierowania pojazdami można otrzymać tylko wtedy, kiedy w ręku posiada się już dowód osobisty, a więc po ukończeniu 18 roku życia. Istnieją jednak kategorie, które możesz zdobyć dużo wcześniej.

 • Kategoria AM - można ją zdobyć po ukończeniu 14 roku życia i uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim czyli np. quadem.
 • Kategoria A1- dostępna jest dla osób, które ukończyły 16 lat. Obejmuje ona wszystkie pojazdy z kategorii AM, a dodatkowo umożliwia kierowanie motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, a także motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 i mocy do 11 kW przy stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg.
 • Kategoria B1 - dostępna jest od 16 lat i umożliwia kierowanie czterokołowcem, a także pojazdami z kategorii AM
 • Kategoria T - dostępna od 16 lat, umożliwia kierowanie ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym i zespołem składającym się z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy, a także pojazdów z kategorii AM.

Nie wszystkie kategorie od osiemnastki

Poza najpopularniejszą kategorią B, która umożliwia prowadzenie pojazdów czterokołowych, jest także cała masa innych, a wiele z nich dostępnych dopiero po ukończeniu 21 lub nawet 24 lat.

 • Kategoria A - popularnie nazywana prawem jazdy na motor, bo umożliwia prowadzenie motocykli i pojazdów z kategorii AM. Ukończenie kursu możliwe jest jednak dopiero po ukończeniu 24 lat, lub 20 (w przypadku osób, które od co najmniej dwóch lat posiadają prawo jazdy A2).
 • Kategoria C- można na nią zdawać po ukończeniu 21 lat. Pozwala na kierowanie pojazdami, których DMC wynosi więcej niż 3,5 t czyli popularnymi ciężarówkami.
 • Kategoria C+E - podobnie jak kategoria C, dostępna jest dopiero po ukończeniu 21 lat. Umożliwia kierowanie zespołu pojazdów składajacych się z pojazdu z kategorii C i przyczepy, ciągnika rolniczego.
 • Kategoria D - można na nią zdawać po ukończeniu 24 lat i uprawnia do kierowania autobusami.
 • Kategoria D1 - to możliwość wcześniejszego utrzymania uprawnień na kierowanie autobusami, jednak z pewnymi ograniczeniami. Długość całkowita nie może przekraczać 8m, a pojazd powinien być przeznaczony do przewozu maksymalnie 17 osób. Tą kategorię można otrzymać po ukończeniu 21 lat.
 • Kategoria D+E - dostępna jest od 24 lat i umożliwia kierowanie zespołem pojazdów składających się z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy.
 • Tramwaj - tak, na ten pojazd także musisz mieć specjalne prawo jazdy, jednak możesz je otrzymać dopiero po ukończeniu 21 lat.

Kategorie, na które możesz zdać po ukończeniu 18 lat

Poza najpopularniejszą kategorią B, która uprawnia do kierowania pojazdami o DMC do 3,5 tony, kończąc 18 lat możesz ukończyć kurs także na inne kategorie.

 • Kategoria A2 - uprawnia do kierowania pojazdami z kategorii AM i motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW.
 • Kategoria B+E - umożliwia kierowanie zespołem pojazdów składającym się z pojazdu kategorii B i przyczepy, której DMC nie przekracza 3,5 tony.
 • Kategoria C1 - umożliwia kierowanie wszystkimi pojazdami, których DMC przekracza 3,5 tony, poza autobusem.
 • Kategoria C1+E - pozwala na prowadzenie zespołu pojazdów o DMC do 12 ton, w skład których wchodzą pojazd z kategorii C1 i przyczepa.