Tło

Jak zapisać się na prawo jazdy?

Jak zapisać się na prawo jazdy?

Zastanawiasz się jak zapisać się  na prawo jazdy? „Starsi” kierowcy podpowiadają, że wystarczy wizyta w wybranej szkole jazdy, podczas gdy „młodzi” kierowcy mówią coś o profilu kursanta? Poniżej tłumaczymy wszystkie zawiłości procesu zapisu na prawo jazdy i podpowiadamy jak dopełnić formalności, aby rozpocząć kurs w możliwie najkrótszym czasie.

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady zapisywania się na kursy prawa jazdy. Osoby, które zapisywały się na kurs przed 2013 rokiem dopełniały wszelkich formalności w wybranej szkole jazdy. Obecnie, aby zapisać się na kurs prawa jazdy musimy posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który kursanci często nazywają profilem kursanta.

Jak uzyskać PKK?

W celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę niezbędna jest wizyta w Urzędzie Miasta lub Starostwa Powiatowego zgodnym z adresem naszego zameldowania. Wszystkie formalności dopełnimy w Wydziale Komunikacji. Profil wystawiany jest na miejscu. Wyrobienie profilu trwa około 15-20 minut.

Aby PKK otrzymać od ręki warto zadbać o to, żeby do Wydziału Komunikacji udać się z kompletem wymaganych dokumentów:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy;
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm która spełnia odpowiednie wymagania; co ważne dopuszcza się załączenie do wniosku zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisaną na zewnętrznym nośniku danych,
  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
  • wypełnione oświadczenie,
  • zgoda rodzica lub opiekuna (w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia.

Mam już PKK, co dalej?

Bezpośrednio po założeniu Profilu Kandydata na Kierowcę możemy się udać do wybranej Szkoły Jazdy celem zapisania się na kurs. Na kurs możemy się zapisać osobiście w siedzibie szkoły, telefonicznie lub mailowo. Ważne jest to, aby w trakcie zapisu mieć pod ręką numer PKK. Numer PKK będzie nam potrzebny także podczas zapisu się na egzamin państwowy