Tło

Jak zapisać się na praktykę z prawa jazdy?

Uzyskanie prawa jazdy możliwe jest dopiero po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu państwowego. Cała procedura składa się z kilku kroków, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Z tego wpisu dowiesz się jak zapisać się na egzamin i jakie dokumenty są do tego niezbędne.

Przed egzaminem konieczny jest kurs

W Polscekurs na prawo jazdy jest obowiązkowy, a jego odbycie jest pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Zacznijmy jednak od początku. Aby zapisać się na kurs musisz wykonać badania lekarskie u osoby uprawnionej do wydania orzeczenia lekarskiego. Dopiero z takim dokumentem możesz udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, gdzie uzyskasz numer PKK czyli Profilu Kandydata na Kierowcę.

Po wykonaniu tych kroków możesz udać się do wybranej szkoły nauki jazdy i zapisać się na kurs. Jeśli chodzi o część teoretyczną, to wiele szkół umożliwia odbycie takich zajęć zdalnie i jedynie zaliczenie testu końcowego, natomiast praktyka to część obowiązkowa.

Nauka w szkole jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie daje podstawę do skierowania się do WORD w celu zapisania się na państwowy egzamin na prawo jazdy.

Jak zapisać się na egzamin państwowy?

Przed zaliczeniem praktyki konieczne jest zdanie egzaminu teoretycznego. Niezależnie od tego czy uczestniczyłeś w wykładach prowadzonych w szkole jazdy czy uczyłeś się sam, Twoja wiedza zostanie zweryfikowana na oficjalnym egzaminie państwowym. Składa się on z 32 pytań i odbywa się w WORD. Aby zapisać się na niego możesz:

  • Udać się bezpośrednio do WORD
  • Zadzwonić
  • Wypełnić formularz internetowy na stronie info-car

W każdym przypadku konieczne jest dokonanie płatności z góry, która gwarantuje zachowanie miejsca na egzaminie.

Egzamin praktyczny dostępny jest dla osób, które zdały pozytywnie egzamin teoretyczny. Zapisać się na niego możesz dokładnie w taki sam sposób, najczęściej nawet tego samego dnia, kiedy otrzymasz pozytywny wynik testu. Część praktyczna składa się z zadań na placu manewrowym, a dopiero po ich poprawnym wykonaniu odbywa się sprawdzenie umiejętności na drogach publicznych. Egzaminator na placu manewrowym może poprosić Cię o wykonanie czynności kontrolno-obsługowych pojazdu czyli np. sprawdzenie poziomu płynów czy sprawdzenie działania poszczególnych świateł. W tym kroku ważne jest poprawne nazewnictwo i wykonanie czynności.

Jazda w ruchu drogowym czyli popularna jazda po mieście to punkt obowiązkowy, którego długość powinna wynosić co najmniej 40 minut. W szczególnych przypadkach egzaminator może jednak skrócić czas do 25 minut. Możliwe jest to tylko wtedy, kiedy w tym czasie uda Ci się wykonać wszystkie niezbędne obowiązkowe zadania egzaminacyjne. W niektórych przypadkach egzamin kończy się przed obowiązkowym czasem z winy osoby zdającej. Dochodzi do tego, kiedy egzaminator uzna, że jej zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników ruchu drogowego. Choć brzmi to groźnie, to najczęstszym przewinieniem jest np. wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu czy niedostosowanie się do znaków drogowych.