Tło

Jak wygląda egzamin na traktor?

Traktory to jedne z najpopularniejszych urządzeń rolniczych, wykorzystywane tak w prywatnych gospodarstwach jak i przez przedsiębiorstwa z branży rolniczej, sadowniczej, ogrodowej. Użytkowanie traktora jest pod wieloma względami komfortowe, szczególnie jeśli czeka nas realizacja intensywnych prac w obrębie gruntu. W tym artykule skupiamy się na uprawnieniach wymaganych do kierowania traktorem. Podpowiadamy jaka kategoria prawa jazdy jest w tym celu konieczna oraz jak uzyskać odpowiednie kwalifikacje, pozwalające legalnie i bezpiecznie poruszać się traktorem.

Prawo jazdy na traktor - czyli jakie?

W przypadku osób pragnących kierować traktorem, konieczne będzie dysponowanie prawem jazdy na traktor. Uprawnienie to można zdobyć już w wieku 16 lat, pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub prawnego opiekuna. Samo rozpoczęcia szkolenia na traktor jest dopuszczalne odpowiednio wcześniej. W zasadzie, już 3 miesiące przed momentem ukończenia minimalnego wieku, dana osoba może rozpocząć kurs. W nieco lepszej sytuacji są uczniowie chodzący do szkół rolniczych, którzy mogą ukończyć odpowiednie szkolenie nawet rok przed 16 urodzinami.

O uzyskanie prawa jazdy kategorii T może ubiegać się potencjalnie każdy kandydat. Uprawnienie to jest szczególnie polecane osobom, które planują lub zamierzają pracować z maszynami rolniczymi, posiadają gospodarstwo rolne lub też planują podjąć się prowadzenia gospodarstwa po swoich rodzicach.

Jak uzyskać prawo jazdy kat. T - szkolenie

W celu uzyskania uprawnień na traktor konieczne jest ukończenie szkolenia oraz wzięcie udziału w egzaminie, zakończonym pomyślnie. Cena udziału w szkoleniu może się wahać w dość szerokim przedziale od 1000 do nawet ponad 2000 zł, w zależności od konkretnego regionu oraz wybranego ośrodka. Sam kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych polegających na jeździe w traktorze. Najczęściej szkolenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego.

Kandydaci muszą stworzyć sobie profil PKK - czyli profil kandydata na kierowcę. Do tego potrzebne będzie: orzeczenie lekarskie, zdjęcie do dokumentów oraz zgoda opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Wniosek składa się w dedykowanym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji, lub też za pośrednictwem internetu.

Jak przebiega egzamin kat. T?

Egzamin jest realizowany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z dwóch głównych części. Pierwsza jest teoretyczna i obejmuje m.in. podstawową oraz specjalistyczną wiedzę na temat uczestnictwa traktorów w ruchu drogowym. Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu zdolności kandydata oraz jego przygotowania do prawidłowej i bezpiecznej jazdy traktorem. Obejmuje on dwa etapy: wykonywanie zadań na placu manewrowym oraz udział w ruchu ulicznym.

Osoby, które pozytywnie przejdą egzamin, uzyskają uprawnienia kat. T., która poza kierowaniem traktorami pozwala również na obsługę innych kategorii pojazdów: motorowerów, lekkich czterokołowców, ciągników rolniczych z przyczepą, zespołami pojazdów wolnobieżnych.