Tło

Jak wygląda egzamin na autobus?

Osoby pragnące uzyskać kwalifikacje do kierowania autobusem muszą przejść przez odpowiedni egzamin. W jego trakcie sprawdzone zostaną umiejętności teoretyczne oraz praktyczne kandydata, szczególnie pod kątem manewrowania autobusem w sytuacjach i miejscach wymagających. W tym artykule skupiamy się na najważniejszych etapach egzaminu oraz podpowiadamy jak wygląda udział w nim i pod jakim kątem należy się do niego szczególnie przygotować. Wbrew pozorom, uzyskanie kwalifikacji do kierowania autobusem jest możliwe, pomimo, że może wiązać się z pewnym stresem.

Egzamin na autobus - czyli egzamin kategorii D

Egzaminy praktyczne na autobus, czyli po prostu egzaminy w celu uzyskania prawa jazdy na autobus, dzielą się na dwa główne etapy - podobnie zresztą jak standardowe egzaminy na prawo jazdy samochodem osobowym. Jest to część manewrowa, która odbywa się na przygotowanym do tego placu manewrowym, oraz następująca po niej część druga, realizowana w obrębie ruchu drogowego.

Plac manewrowy - najważniejsze zadania kandydata

Część egzaminu realizowana na placu manewrowym składa się z czterech głównych zadań, które kandydat musi wykonać poprawie. Przede wszystkim musi udowodnić umiejętność wykonywania czynności obsługowych oraz kontrolnych względem autobusu. Musi też wykonać czynności przygotowujące samego kierowcę do rozpoczęcia jazdy. Następnie, realizowana jest jazda po łuku oraz wybrane inne manewry, których poprawność wykonania nadzoruje egzaminator.

Manewrowanie może być realizowane w różnych wariantach. Często wykonuje się parkowanie prostopadłe (czyli wjazd tyłem) i parkowanie po skosie (najpierw wjazd przodem, a potem wyjazd tyłem). Drugi wariant obejmuje parkowanie metodą równoległą (wjazd tyłem, wyjazd przodem) oraz parkowanie po skosie (jak wyżej). Wariant trzeci obejmuje ruszanie ze wzniesienia oraz parkowanie prostopadłe. Ostatni potencjalny zestaw zadań manewrowych obejmuje ruszanie na wzniesieniu oraz parkowanie równoległe.

Jazda w mieście - czego można się spodziewać?

Wyjazd na miasto to kluczowy etap egzaminu, podczas którego uczestnik powinien wykazać się swobodą w sterowaniu autobusem, wprawą w reagowaniu na wszystkie potencjalne sytuacje oraz umiejętnością dopasowanie stylu jazdy do aktualnych potrzeb. Czas potrzebny na wykonanie tej części egzaminu to minimum 45 minut, choć oczywiście może trwać odpowiednio dłużej.

W porównaniu do egzaminów na prawu jazdy kategorii B, przebieg egzaminu na autobus jest stosunkowo podobny. Egzaminator wybiera szlak, którym kandydat będzie jechał, a w którego trakcie będzie musiał wykazać różnego typu umiejętności związane z uczestnictwem w ruchu oraz zachowywaniem wszystkich związanych z tym reguł.

Egzaminator może wybrać zarówno konkretną trasę, jak również prosić uczestnika egzaminu o skomentowanie swoich działań i powziętych decyzji. Jeśli egzamin przebiegł bezproblemowo, kandydat prawidłowo wykonał wszelkie polecenia, a sposób prowadzenia autobusu był kontrolowany i bezpieczny, egzamin powinien zakończyć się pozytywnym wynikiem.