Tło

Ile trwa kurs na prawo jazdy?

Planujesz rozpoczęcie kursu prawa jazdy i zastanawiasz się ile musisz zarezerwować na to czasu? Podstawowy kurs na prawo jazdy kat. B obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki, co przekłada się na 30 tygodni, przy założeniu realizowania 2 godzin kursu tygodniowo. W praktyce, jako że wszystkim zależy na czasie i możliwie jak najszybszym ukończeniu kursu zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne realizowane są w większym tygodniowym wymiarze czasu. To pozwala skrócić czas niezbędny na realizację teoretycznej części szkolenia do 5 tygodni, a coraz częściej i do ok. 3 tygodni. Z częścią praktyczną bywa różnie, co jest spowodowane przede wszystkim ograniczeniami w dostępności pojazdów i instruktorów. Mimo to, przy odrobinie dobrej woli po obu stronach możliwe jest zrealizowanie części praktycznej szkolenia w przeciągu 5 tygodni, co pozwala nam na umówienie daty egzaminy państwowego już 10 tygodniu po rozpoczęciu szkolenia. Oczywiście, o ile część teoretyczna kursu odbywa się w odgórnie określonych ramach czasowych, o tyle tempo realizacji części praktycznej jest w dużej mierze uzależnione do kursanta i jego zdeterminowania. Dlatego też powyższe wyliczenia należy traktować jako wartości orientacyjne, zwłaszcza jeśli część kursu teoretycznego realizujemy online.

Z jaką częstotliwością najlepiej umawiać się na jazdy?

Kursanci zainteresowani jak najszybszą realizacją kursu często umawiają się na 2, a nawet 3 godziny jazd pod rząd. Jest to rozwiązanie, które nikomu nie wychodzi na dobre, ponieważ już w trakcie drugiej godziny zmęczenie często daje o sobie znać – kursant traci czujność, popełnia coraz więcej błędów, denerwuje się. Dlatego pierwsze 10 godzin kursu praktycznego polecamy realizować w trybie jednej godziny na raz, kolejnych 20 w trybie nie przekraczającym 2 godzin na raz. W ten sposób jesteśmy w stanie relatywnie szybko zakończyć szkolenie praktyczne, jednocześnie wynosząc z niego maksimum wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Pod kątem jakości szkolenia najlepsze są jazdy trwające po 90 min.